سال یازدهم | شماره 26

پاییز 99
دشمن تاریخی بشر /تریکودرما، عامل دوجانبه رشد و سلامت گیاه

جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال یازدهم | شماره 25

بهار 99
بررسی تنوع بستر های کشت /تامین نهاده های کشاورزی در دوران تحریم

جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال دهم | شماره 24

زمستان 98
افلاتوکسین، نامی آشنا سمی ناشناخته / غلظت فلزات سنگین و روی در گندم تولیدی کشور

جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال دهم | شماره 23

پاییز 98
پسته نامه ویژه پیام آلکان/گزارش بررسی غلظت نیترات گوجه فرنگی و خیار

جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال دهم | شماره 22

بهار و تابستان 98
موضوع جدیدی به نام کشاورزی شهری / اصلاح معکوس: روشی نوین در اصلاح نباتات

جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال نهم | شماره 21

پاییز و زمستان 97
مهندسی بی نهایت ، کشاورزی هوشمند / نقش کشت بافت در بهبود تاکثیر گیاهان دارویی

جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال دهم | شماره 20

بهار و تابستان 97
پاسخ به سوالات کشاورزان / بحران آب و تغییرات ساختاری در کشاورزی

جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال هشتم | شماره 19

پاییز 96
کود بدون شماره ثبت نخرید / سرنوست تلخ پنبه ایران / با مدیریت خاک، بحران آب را حل کنیم.

جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال هشتم | شماره 18

تابستان 96
فسفر برابر است با غذا / ماشین آلات کشاورزی و تاثیر شگفت انگیز آن در زندگی / گزارش ویژه نمایشگاه های فصل بهار / همه آنچه باید درباره : انجیر ،سیب ،هندوانه ،پسته ،بلال ،گیلاس و انگور بدانیم !


جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال هشتم | شماره 17

بهار 96
گیاهان غذا می خواهند! / معنی نسبت های کودی / ملکه نباتات علوفه ای

جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال هفتم | شماره 15 و 16

بهار و تابستان 95
روند تاریخی مصرف کودهای شیمیایی / کودهای شیمیایی؛ از گذشته تا به امروز / واقعیت هایی درباره دستکاری ژنتیکی گیاهان / چالشی به نام تراریخته بدانیم !


جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال پنجم | شماره 11 و 12

پاییز و زمستان 93
اصلاح کننده های آب / کود سبز و حاصلخیزی خاک / سرما زدگی و یخبندان و راه کار های مقابله با آن
جهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan

سال پنجم | شماره 9 و 10

بهار و تابستان 93
ظرفیت کشاورزی ارگانیک در ایران / آشنایی با نسل جدید آفت کش ها / نقش باکتری های PGPR در رشد گیاه / گزارشی از یک موفقیت دیگر برای آلکانجهت دریافت فایل از راه های زیر با تماس بگیرید:
تلفن : 02126703903
ایمیل : payame.alkan@gmail.com
تلگرام : 09212811828
اینستاگرام : payamealkan